Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint

Skip Navigation LinksPilvipalvelu-ohjeita-Cloud-Service-instructions

Pilvipalvelujen käytön ohjeita 

· Pilvipalvelut soveltuvat hyvin opetusmateriaalin luomiseen, säilyttämiseen ja jakamiseen. Lapin AMKilla on käytettävissään sekä Microsoft Office 365 että Gafe (Google Apps for Education) pilvipalvelut. Opetusmateriaalien osalta eOppimispalvelut laittavat lisäohjeita tulevaisuudessa. Pilvipalveluja käytettäessä on kuitenkin syytä huomioida nämä ohjeet. 

· Microsoftin O365 pilvipalveluissa Microsoft takaa sopimuksellisesti tiedostojemme tietosuojan ja tietojen säilymisen fyysisesti EU-alueella, jolloin niissä pätee EU:n tietosuojalainsäädäntö. 

· Googlen sopimuksen mukaan palvelun käyttöön tarvittavia tietoja, kuten sähköpostiosoitetta, voidaan käyttää markkinointiin ja Google voi tallettaa tietoja myös USA:han. EU-tuomioistuin on mitätöinyt nk. Safe Harbour-sopimuksen.

Siten Gafe-pilveen ei saa missään nimessä tallettaa henkilötietoja. 

· Koska LUC IT-palvelut eivät kykene mitenkään valvomaan pilvissä olevia tietojamme, jokainen opiskelija ja työntekijä vastaa itse pilveen tallentamistaan tiedoista. Vakavia ongelmia voi aiheutua mm. siitä että LUC IT-palvelut ei voi selvittää ongelmatilanteita kuten omissa palveluissaan. Esimerkiksi vakavassa sairastumisessa tai kuolemantapauksessa LUC IT-palveluilla tai henkilön omaisilla ei ole pääsyä materiaaliin. 

· Erityisesti on syytä tarkkaan harkita, mitä toimintaamme, henkilötietoihimme ja taloustietoihimme liittyvää materiaalia pilvipalveluun tallennetaan ja/tai käsitellään. Mm. opintosuoritukset, opiskelijoiden arvioinnit, tutkimusten suunnitelmat, kehitystyö, henkilötiedot, taloudelliset (esim. liike- tai ammattisalaisuutta koskevat) ja arkistointi- tai säilyttämisvelvollisuuden alaiset tiedot eivät kuulu ulkopuolisiin palveluihin talletettaviin tietoihin. 

· Pilvipalvelu ei takaa tietojen säilymistä palvelussa vakavissa vikatilanteissa. Myös käyttäjän itse vahingossa poistamaa tietoa ei saada palautettua. LUC IT-palvelut suosittelee, että käyttäjämme varmistavat tärkeät pilvipalveluun tallentamansa tiedot LUC IT-palveluiden ylläpitämälle omalle henkilökohtaiselle verkkolevylleen tai siirrettävälle tallennusvälineelle, kuten ulkoiselle kiintolevylle tai USBmuistille.

Instructions on the use of cloud services 

· In Microsoft's Office 365 cloud services, Microsoft contractually guarantees the data protection of our files and data in the EU region, where they are subject to the EU's data protection legislation. 

· According to Google's agreement, the data required for using the service, such as e-mail addresses, may be used for marketing, and Google may also store the data outside the EU (USA). These facts should be considered especially in the use of Google's services (Google Apps for Education, Gafe). You should never store personal data into Gafe. 

· Because LUC IT services is unable to monitor our data in the clouds in any way, each student and staff member is solely responsible for the data he or she stores in the cloud. Serious problems may result from the fact that LUC IT services cannot investigate cloud problem situations the way it can in its own services, for example.

In case of serious illness or death, for example, LUC IT services or the person's relatives will not have access to the materials. 

· It should be considered especially carefully what material connected to our operations, personal data and financial information is stored and/or processed in the cloud. Study attainments, student evaluations, research plans, development work, personal data, financial information (e.g., related to business or trade secrets) and data that is subject to an obligation to archive or retain data must not be stored on external services. 

· The cloud service does not guarantee that the data will be preserved in the service in case of a serious failure. In addition, any data accidentally deleted by users cannot be restored. LUC IT services recommends that our users back up any important data they have stored in the cloud service on their personal network drive, which is maintained by LUC IT services, or on a portable storage device, such as an external hard disk drive or USB flash drive. 

· Taking these instructions into account, cloud services are well suited to creating, storing and distributing learning materials. eLearning Services will publish further instructions about learning materials in the future.