Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint

Skip Navigation LinksOffice-365

Office 365:n pika-aloitusohje opiskelijoille

Lapin ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön Office 365 pilvipalvelu. Office 365 (O365) on palvelu jolla voidaan tuoda käyttöön Office-sovellukset sekä erilaiset Internetin (pilvipalvelun) välityksellä hyödynnettävät tuottavuustyökalut ja –palvelut. Pilvipalvelulla viitataan verkkopohjaisiin tietojenkäsittelypalveluihin, joita isännöidään organisaation ulkopuolella.
Seuraavat palvelut opiskelijoille ovat osa Office 365 pilvipalvelua.
- Exchange Online – sähköposti pilvipalveluna.
- OneDrive for Business – 1 TB henkilökohtaista lisätallennustilaa.
- Office Online – sovellukset.
- Skype for Business pikaviestintä ja videoneuvottelujärjestelmä

Office Online – palvelun kautta on myös mahdollista asentaa ilmaiseksi omalle laitteelle Office 365 ProPlus sovelluspaketti. Paketti kuuluu valmistajan tarjoamaan oppilaitossopimuksen lisäetuihin. Paketti on saataville useimmille laitteille kuten PC, Mac ja älylaitteet.

  • Jos haluat asentaa Office 365 ProPlus (Office 2016 ProPlus) paketin PC tai Mac laitteelle - Kirjaudu sisään Office 365:een http://o365.luc.fi ja valitse sivun yläreunassa Asetukset > Office 365 -asetukset > Ohjelmisto > Office.


Aloittaminen

- Office 365 käyttäminen on mahdollista pääsääntöisesti muutamilla tavoilla joko www-selaimella palvelun portaalin kautta tai tiettyjen palveluiden osalta onnistuu myös yhdistäminen omalle laitteellesi.
- Palvelun käyttäjänimi (User ID) perustuu käyttäjätunnukseesi ja sähköpostiosoitteeseen: käyttäjätunnus@toimialue.
Esimerkki LapinAMK opiskelijalle ID = A1400123@edu.lapinamk.fi
- Salasana palveluun on sama kuin käyttäjätunnuksessasi verkkoon kirjautuessa.
- WWW-selaimella kirjautuminen portaaliin osoitteessa: http://o365.luc.fi
- Office 365 palveluun kattavat ohjeet ja videot löydät palveluntuottajan sivustolta.

HUOMAUTUS: Palvelu kokonaisuudessaan on käytettävissä vain opiskelun ajan.


Exchange Online

- Sähköpostipalvelua käytetään samoilla tutuilla työkaluilla kuin aiemmin kuitenkin tietyin muutoksin. Sähköposti on edelleen käytettävissä www-selaimessa Outlook Web App –portaalin (OWA) kautta tai yhdistettävissä työasemasovellukseen (Mm. Office Outlook), puhelimeen sekä taulutietokoneeseen.
- Sähköpostilaatikkosi koko palvelussa on 50 Gb ja liitteiden enimmäiskoko 25 Mb.
- Kalenteri ja Yhteystiedot kuuluvat palveluun sekä niiden jakaminen palvelun käyttäjien kesken.
- Sähköpostiin pääsee portaalin yleisen osoitteen kautta myös lisäksi suoralla osoitteella http://outlook.luc.fi.
- Lisää käytönohjeita Exchange Online – palveluun löydät valmistajan sivustolta.


Office 365 quick start guide for students

Rovaniemi Municipal Federation of Education and Lapland University of Applied Sciences have adopted the Office 365 cloud service. Office 365 (O365) is a service enabling Office applications as well as various productivity tools and services that can be utilised via the web (cloud service) to be adopted. Cloud services refer to web-based data processing services that are hosted outside the organisation.
The following services for students are part of the Office 365 cloud service.
- Exchange Online – email as a cloud service.
- OneDrive for Business – 1 TB of personal additional storage space.
- Office Online applications.
- Skype for Business instant messaging and video conferencing system

Office Online - via the service it is also possible to install the device for free to your Office 365 ProPlus application package. The package includes the manufacturer to provide the College of the agreement to additional benefits. The package is available for most devices such as PC, Mac, and smart devices.

  • If you want to install Office 365 ProPlus (Office 2016 ProPlus) package PC or Mac device - Sign in to Office 365 and then at the top of the page Settings> Office 365 settings> Software> Office.


Getting started

- Office 365 is generally accessed either via the service portal through a web browser or, for certain services, connection to your own device is possible.
- The user ID for the service is based on your username and email address: username@domain.
For example, an ID for a student at Lapland University of Applied Sciences = A1400123@edu.lapinamk.fi
- The password to the service is the same as your username when you log in to the network.
- Log in through a browser to the portal at: http://o365.luc.fi
- Comprehensive instructions and videos for Office 365 are available on the service provider's website.


NOTE: The service as a whole is available only for the duration of your studies.


Exchange Online

- The email service is used on the same familiar tools as before, however, with certain changes. Email can still be used in a web browser via the Outlook Web App (OWA) portal, or it can be connected to a desktop application (such as Office Outlook), a mobile phone or a tablet computer.
- The size of your mailbox in the service is 50 Gb and the maximum attachments size is 25 Mb.
- A Calendar and Contacts, which are shared among users, are included in the service.
- Email is accessible through the portal's general web address and also through the direct web address http://outlook.luc.fi.
- Additional instructions for use of Exchange Online can be found on the manufacturer's website.