Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint

Skip Navigation LinksMicrosoft-Azure-Dev-Tools-for-Teaching

​​Tietoa Microsoft Azure Dev Tools for Teaching-ohjelmasta

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching on Microsoftin ohjelma, jonka puitteissa se tarjoaa käyttöjärjestelmä-, palvelin- ja ohjelmistokehitystuotteitaan korkeakoulujen tiettyjen yksikköjen tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden ja henkilökunnan opetus-, opiskelu- ja tutkimuskäyttöön erillistä korvausta vastaan.
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ei siis ole kaikille opiskelijoille tarkoitettu yleinen, opiskelun apuvälineitä tarjoava kotikäyttöohjelma vaan tiettyjen alojen ammattilaisten työvälineisiin tutustumiseen tarkoitettu ohjelma.
Microsoft Office -sovelluspaketti ei sisälly tuotevalikoimaan, vaikka siihen joitain yksittäisiä sovelluksia kuuluukin, kuten Visio ja Project.

Käyttöoikeus palveluun

Lapin AMKissa käyttöoikeus on tällä hetkellä

  • Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisalan tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoilla,
  • Kaupan ja kulttuurin osaamisalan liiketalouden opiskelijoilla sekä
  • heitä opettavilla opettajilla.

Lisäksi käyttöoikeus voi syntyä muidenkin alojen opiskelijoille, mikäli he osallistuvat sellaisiin tieto- ja viestintätekniikan tai liiketalouden järjestämiin opintoihin, joissa käytetään Microsoft Azure Dev Tools for Teaching kautta saatavia tuotteita, pois lukien kaikille opiskelijoille järjestettävät tietotekniikan käyttöön perehdyttävät koulutukset.
Mikäli muun alan opiskelija osallistuu yllämainittuihin opintoihin, kurssin opettaja voi tilata hänelle käyttöoikeudet palveluun IT-palvelupisteestä.

Käyttöoikeudet tulevat voimaan vuorokauden kuluessa siitä, kun ne on myönnetty.
Käyttöoikeus palveluun päättyy opintojen tai opetustehtävien päätyessä tai kun palvelun hankkinut yksikkö ei uudista tilausta sen päättyessä.

Käyttöoikeus palvelusta ladattaviin tuotteisiin

Palvelusta ladattuja tuotteita saa käyttää vain opetus-, opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.

Palvelusta ladattujen tuotteiden käyttöoikeus ei pääty opintojen päättyessä, kunhan niiden käyttö edelleen on lisenssisopimuksen mukaista.

Henkilökunnan osalta käyttöoikeus lakkaa opetustehtävien päättyessä.

Sovellusten kaikenlainen kaupallinen käyttö on kielletty.
Käyttöä säätelee tarkemmin latauksen yhteydessä näytettävä loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA), jonka noudattaminen on kunkin käyttäjän vastuulla ja palvelun sallitun käytön edellytys.

Kirjautuminen palveluun

Palveluun kirjaudutaan omilla verkkotunnuksilla HAKA-luottamusverkoston kautta.

Kaikilla Lapin AMKin tunnuksilla pääsee kirjautumaan sovelluskauppaan, mutta ohjelmistojen lataus onnistuu vain henkilöillä, joille käyttöoikeus kuuluu.
Sovelluskaupan osoite: ​https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

 

About Microsoft Azure Dev Tools for Teaching program

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching is Microsoft's program for certain departments of higher education institutions that makes many of their operating system, server and developer & design tool products available to students and staff for learning, teaching and research purposes.

Each eligible department requires a subscription.
Microsoft Azure Dev Tools for Teaching is thus not a program for all students of an institution that offers tools for studying in general but a program that offers a chance to learn to use tools for IT professionals.
Microsoft Office application suite is not available through the program.

Eligibility to use the service

At the moment eligible users of the service are

  • information technology students of School of industry and natural resources,
  • business administration students of School of Business and culture and
  • their teachers.

Other students may also become eligible if they take part in such IT courses of School of Industry and natural resources or School of Business and Culture that utilize products available via Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

In these cases the teacher of the course can make a service request to the IT service desk to get the Microsoft Azure Dev Tools for Teaching access granted for the student.
The eligibility to use the service ends when studies or teaching or the department's subscription ends.

Right to use software downloaded from the service

Software downloaded from the service may only be used for learning, teaching and research purposes.

All commercial purposes of use are prohibited.
The rights to use software available from the service is described in more detail in the Microsoft Azure Dev Tools for Teaching end user license agreement (EULA) that is displayed before downloading software and all users are required to adhere to them or not to download the software if they cannot do that.
Students who have received software under the Microsoft Azure Dev Tools for Teaching subscription may continue to use such software when they are no longer students provided that they do so in accordance with the EULA.

Signing in to the service

Signing in to the service is done using Lapland UAS's network account and password and HAKA federation.

All users are able to log in to the store but only eligible users may download software successfully.

The address of the application store: https://azureforeducation.microsoft.com/devtools  ​